Polityka prywatności

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Administratorem danych osobowych jest HORTUS MUNDI Instytut Odnowy Ducha i Umysłu Monika Buczek i Paweł Matwiejczuk s.c. z siedzibą 00-511, Warszawa ul. Nowogrodzka 31, posiadająca nr NIP 1231502179, REGON 520155065. 2. Termin Użytkownik odnosi się do wszystkich osób, które kontaktują się z nami za pośrednictwem formularzy umieszczonych na stronie internetowej, przesyłają wiadomość email, umieszczają komentarz, zapytanie, klikają przycisk „like”, itp.  na profilu HORTUS MUNDI na facebooku oraz  do korzystających z naszych usług Klientów, którzy pozostawiają swoje dane osobowe, jak imię i nazwisko, dane adresowe, dane kontaktowe, m.in. adres email, numer telefonu. Tym samym dane te są nam powierzane dobrowolnie lub w sposób automatyczny. 3. Termin Administrator dotyczy HORTUS MUNDI Instytut Odnowy Ducha i Umysłu Monika Buczek i Paweł Matwiejczuk s.c., który administruje powierzonymi danymi osobowymi, przechowując je zgodnie z procedurami sformułowanymi na podstawie ustawy RODO. 4. RODO to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Europy 2016/679 z 26 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, w sprawie swobodnego przepływu danych osobowych i uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

§2. Administrator Danych

1. HORTUS MUNDI Instytut Odnowy Ducha i Umysłu Monika Buczek i Paweł Matwiejczuk s.c. jest Administratorem Twoich danych osobowych. Będąc naszym Klientem powierzasz nam następujące swoje dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu a w przypadku korzystania z naszej strony internetowej – również adres IP. 2. Administrator danych zapewnia, że szanuje prawo do prywatności swoich Klientów i dochowuje najwyższej staranności troszcząc się o bezpieczeństwo danych. 3. HORTUS MUNDI administruje również danymi osób zgłaszających się do nas za pośrednictwem poczty email, facebooka, formularzy kontaktowych na stronie internetowej. Dane te, za zgodą osoby zwracającej się do nas, są dopisywane do bazy mailingowej oraz do bazy danych klientów i wykorzystywane są w celach marketingowych oraz w celu udzielenia odpowiedzi na zapytania Klienta. Dane osobowe podawane w zapytaniach i formularzach są traktowane jako poufne i są widoczne wyłącznie dla osób uprawnionych. Zwracając się do Administratora Klient ma prawo zastrzec sobie, aby dane te nie zostały umieszczone w powyższych bazach. 4. W odniesieniu do danych pozostawionych na Facebooku ma zastosowanie niniejsza Polityka Prywatności oraz Polityka Prywatności Serwisu Facebook. Administrator zaleca  zapoznanie się z tymi zasadami i zastrzega, że mogą one różnić się od Polityki Prywatności Administratora. 5. Przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne do realizacji świadczonych przez nas usług, zapewnienia obsługi usług płatniczych oraz informowania o ważnych wydarzeniach i naszych propozycjach w ramach prowadzonych przez HORTUS MUNDI działań informacyjnych i marketingowych. Ze względu na obowiązujące przepisy, dane są również przetwarzane dla celów podatkowych i rachunkowych. 6. Każda osoba, która powierzyła nam swoje dane posiada prawo dostępu do danych, sprostowania ich, zmiany lub usunięcia, a także prawo do ograniczenia lub pozbawienia Administratora możliwości przetwarzania danych osobowych. W przypadku obawy o naruszenie danych osobowych Użytkownik ma  prawo wniesienia skargi o nieprawidłowościach do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. 7. Administrator zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych Użytkownika po zaprzestaniu świadczenia usługi lub cofnięciu zgody na przetwarzanie danych jeżeli przepisy krajowe, unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do zachowania tych danych.

§ 3 Dostęp do danych

1. Dane osobowe Użytkownika i prawo do ich przetwarzania mają wyłącznie osoby upoważnione lub firmy zewnętrzne, współpracujące z Administratorem na podstawie umowy (np. biuro rachunkowe). 2. Administrator ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania). 3. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

§ 4 Dane kontaktowe

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących  polityki prywatności, prosimy kontaktować się z HORTUS MUNDI Instytut Odnowy Ducha i Umysłu Monika Buczek i Paweł Matwiejczuk s.c. z siedzibą 00-511, Warszawa ul. Nowogrodzka 31. e-mail:visit.hortusmundi@gmail.com adres: 00-511 Warszawa, ul. Nowogrodzka 31.

§ 5 Pliki Cookie

1. Korzystanie z Serwisu administratora powoduje zapisanie i przechowywanie przez Użytkownika, który z niego korzysta, na jego komputerze niewielkich plików tekstowych (tzw. cookies). Dzięki tym plikom Administrator może określić, czy dany Użytkownik korzystając z określonego urządzenia odwiedzał już Serwis, albo jego elementy. 2. Pliki cookies są niezbędne dla celów statystycznych a także dla dostosowania Serwisu do potrzeb Użytkownika. 3. Pliki cookies nie gromadzą danych osobowych, nie zmieniają konfiguracji komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, nie ingerują w integralność systemu informatycznego bądź danych Użytkownika, nie są także przetwarzane przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Użytkownika. 4. Korzystanie z serwisu internetowego administratora bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. 5. Pliki cookies mogą być usuwane przez Użytkownika lub Użytkownik może dokonać stosownych zmian w ustawieniach oprogramowania systemowego urządzenia z którego korzysta w celu usuwania lub nie zapisywania plików cookies. W celu usunięcia plików coockies lub ich nie zapisywania na urządzeniu Użytkownika, należy w ustawieniach przeglądarki Internetowej dokonać odpowiedniego wyboru w tym zakresie.